Nëse keni account klikoni tek butoni më poshtë:
LOG IN


CIKLI I - parë

 • Statusi
  Aktiv
  Viti akademik
  2021/22
  Afati
  I - parë
  Fillimi
  30/08/2021
  Mbarimi
  03/09/2021

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙